ایشون سرکار خانم زرمهر، مزرعه دار نمونه زعفران هستند که زحمت کشت و تولید زعفران ممتاز رو می کشند،

خیلی خوشحالیم که توانستیم زحمت این بزرگواران رو به خوبی قدر بدونیم و تلاش کنیم نظر تمام قشر جامعه رو درباره محصولاتمون جلب کنیم و در بهترین حالت ممکن زعفران رو عرضه کنیم .