رنگ بیشتر، عطر بهتر

دم کردن زعفران به آفرین با یخ : 

در این روش ابتدا چند قالب یخ کوچک را داخل یک ظرف ریخته و سپس زعفران به آفرین را به خوبی آسیاب کرده و روی یخ بریزید.

با آب شدن یخ، زعفران در آب حل شده و رنگ فوق العاده را مشاهده خواهید کرد. حال آن را به مقدار مورد نیاز به غذایتان اضافه کنید و لذت ببرید.

نکته : برای نگهداری باقی مانده زعفران که با روش یخ عمل آورده اید، آن را درون یک ظرف کوچکتر ریخته و فریز کنید و برای نوبت بعد مجددا آن را در دمای محیط اتاق قرارداده تا یخ زعفران آب شود.